Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

Inbjudan - Temadag: Brandskydd i avfallsbunker

Välkommen till en innehållsrik dag om brandkydd i avfallsbunker på Jönköping Energis kraftvärmeverk i Torsvik.

Läs mer...

Temadag om tillståndsbaserat underhåll

En intressant dag om underhållets fortsatta utveckling lockade drygt 100 deltagare till Gothia Science Park i Skövde.

Läs mer...

Termisk Systemteknik på Fjärrvärmemässan 2016

 Termisk Systemteknik har visat flygtermografering, branddetektion och kameror för läcksökning av fjärrvärmenät.

Läs mer...

Termisk Systemteknik spårar pirater till havs

Termisk Systemteknik har i samarbete med projektpartners från Sverige, England, Polen och Frankrike genomfört försök utanför den franska västkusten.

Läs mer...

Demonstration av europeiskt projekt om övervakning och integritet

Termisk Systemteknik har deltagit i det europeiska projektet ”P5 – Privacy Preserving Perimeter Protection Project” som under tre år studerat hur man kan använda sensorer (övervakningskameror, radar, värmekameror, …) för att övervaka kritisk infrastruktur såsom kärnkraftverk utan att inkräkta på personlig integritet.

Läs mer...

Termisk Systemteknik på FIREX 2016 i London

Tillsammans med FLIR har Termisk Systemteknik visat brandövervakningssystem TST Fire på den internationella brandmässan FIREX i London.

Läs mer...

Underkategorier

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.