Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

Nytt projekt om framtidens fordonskomponenter

Termisk Systemteknik har tillsammans med Högskolan i Väst och företaget AP&T beviljats medel från det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT och Automation, http://sip-piia.se/) för att undersöka vilka sensorer som kan användas hur för att mäta temperatur och kvalitet på aluminiumkomponenter under presshärdning.

Presshärdning av lättmetaller är viktigt för framtidens fordons- och flygindustri, men processen är än så länge svår att styra och kvalitetskontrollera. Det nya projektet PressSense ska med hjälp av teoretiska beräkningar, simuleringar och praktiska experiment undersöka hur ett sådant kontrollsystem kan utvecklas.

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.