Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

Termisk Systemteknik utbildningar

DagarKursnamnPlatsInfo, datum och anmälan
1 Introduktion till termografi ITC, Täby/Malmö Läs mer
2 Introduktion till eltermografi ITC, Täby Läs mer
2 Introduktion till byggtermografi ITC, Täby/Malmö Läs mer
5 Termografi Nivå 1 - Certifiering ITC, Täby Läs mer
5 Termografi Nivå 2 - Certifiering ITC, Täby Läs mer
2 Introduktion till termografi inom VVS ITC, Täby Läs mer


Det finns många möjligheter att göra fel vid temperaturmätning. Det gäller i hög grad om en värmekamera skall användas för ändamålet. I värsta fall kan det få allvarliga konsekvenser av att dra fel slutsatser av en undermålig mätning. Säkerställ en bra mätkvalité i era termografimätningar genom att gå någon av kurserna som finns på den här sidan.

itc logoNågra av kurserna genomförs av ITC, Infrared Training Center, som är världsledande på att tillhandahålla kurser inom värmekamerateknik och termografi. ITC tillhandahåller bland annat kvalitetssäkrade certifieringskurser där varje godkänd elev får ett intyg på sina kunskaper. ITC ger även andra specialkurser, t.ex. inom FoU, byggtermografi och eltermografi.

Termisk Systemteknik skräddarsyr även kurser inom ditt specifika område. Kontakta oss för mer info och förslag.
 Läs mer om varje kurs nedan och anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret.

Introduktion till byggtermografi, 2 dagar

Kursen ger en allmän indtroduktion om IR termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för byggnadsinspektion. Målet är att förmedlar kunskap om vad man kan använda kameran till.

Läs mer...

Introduktion till eltermografi, 2 dagar

Kursen ger en allmän indtroduktion om IR termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för inspektion av elektriska installationer. Målet är att förmedlar kunskap om vad man kan använda kameran till.

Läs mer...

Introduktion till termografi, 1 dag

Kursen förmedlar de viktigaste grundläggande kunskaperna  och tillämpning av IR-termografi, kamerahantering och hur du använder programvaran.

Läs mer...

Introduktion: termografi inom VVS o ventilation

Kurskod: ITC-EXP-2061

Kursen ger en allmän introduktion om IR termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för inspektion av VVS-installationer. Målet är att förmedlar kunskap om vad man kan använda kameran till.

Läs mer...

Termografi Nivå 1 - Certifiering

Du får lära dig grunderna i infraröd teknik, hur du hanterar kameran under olika villkor och för olika syften, hur du gör en korrekt bedömning av mätsituationen på fältet samt att identifiera möjliga felkällor. Du kommer att kunna göra IR-inspektioner enligt skriftliga riktlinjer och rapportera resultatet av inspektionen.

Läs mer...

Termografi Nivå 2 - Certifiering

Du kommer att lära dig om ämnen inom infraröd termografi och både fördjupa och bredda dina kunskaper om infraröd fysik, värmevetenskap, infraröd mätutrustning och termografiska tillämpningar. Som Nivå 2-termograför ska du kunna vägleda kategori 1-personal inom områden som val av utrustning, tekniker, begränsningar, dataanalyser, korrigerande åtgärder och rapportering.

Läs mer...

          ISO 9001 14001

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.