Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

En minimal läcka i fjärrvärmenätet kan leda till att flera kubikmeter varmt vatten forsar ut med underminering av marken och energiförlust som följd.

Beprövad metod
Termisk har en beprövad metod för att detektera och analysera läckor med hjälp av en värmekamera monterad på ett flygplan. Genom att flyga linjer 800 m över fjärrvärmenätet kan vi hitta även de minsta läckorna.

Förutom insamlandet av termografiska bilder av hög kvalitet har vi även mjukvarupaket som möjliggör analys på olika nivåer. Med AI-algoritmer har vi ökat träffsäkerheten i materialet och kan även utesluta värmekällor som inte är relevanta såsom bilar, ventilation och fastigheter.

Stockholm Exergi, som varit kund hos oss länge, beskriver processen och vinsterna i denna intervju.

Vill ni komma igång med spårandet av läckor i ert nät?
Kontakta oss på sales@termisk.se eller på 013 – 17 81 00 så bokar vi in en genomgång där vi kan demonstrera hur ett projekt kan se ut.

×