Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Ökad hållbarhet i fjärrvärmenätet

En läcka så liten som en millimeter kan i ett fjärrvärmenät orsaka enorma problem då tusentals kubikmeter varmt vatten riskerar att läcka ut med underminering av mark och energislöseri som följd. Stockholm Exergi har under längre tid använt sig av flygtermografisk analys som med hög precision kan hitta potentiella läckor.

Stockholm Exergi har totalt 325 mil fjärrvärme- och fjärrkylanät från Sigtuna i norr till Högdalen i Söder. En större del av nätet är kopplat till ett larmsystem, men inte hela. Här krävs kompletterande åtgärder för att minimera risken för läckage.

– Att använda oss av flygtermografi, vilket vi gjort sedan många år tillbaka, har inneburit att vi kunnat hitta väldigt många av våra läckage, säger Robert Kelava, Underhållsingenjör på Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi jobbar hårt för att säkerställa ett hållbart energisystem. I leveransen av fjärrvärme är flygtermografering en effektiv metod för att hitta och åtgärda läckage så fort det bara är möjligt.

Hur det går till?
Stockholm Exergi får i arbetet med att identifiera läckor i fjärrvärmenätet hjälp av Termisk Systemteknik. Under 5-6 nätter i vinter kommer flygtermografering av fjärrvärmenätet att göras i kommunerna Stockholm, Lidingö, Nacka, Upplands Väsby, Täby samt Sigtuna. Flygningen kräver specifika väderförhållanden som minusgrader, snöfritt och klar himmel vilket innebär att beslut om flygning kan komma ske med kort varsel.

Flygningen sker på cirka 800 meters höjd, i räta linjer och med överlappande korridorer på 250 meter. Allt för att öka träffsäkerheten. Under flygningen används en känslig, högupplöst värmekamera som registrerar värmepunkter på marken. En värmekarta över fjärrvärmenätet levereras sedan tillsammans med en analysmjukvara som lokaliserar, rangordnar och pekar ut potentiella energiförluster i distributionsnätet.

Tekniken med att termografera ledningsnät med hjälp av flyg används idag av flera enskilda energibolag.

– Termisk Systemtekniks algoritm lär sig hela tiden och tillsammans med våra teknikers tränade ögon kan vi med hjälp av data och bilder hitta de platser som behöver åtgärd, avslutar Robert.

Stockholm Exergi är Stockholmarnas energibolag och har varit det sedan mitten av 1800-talet. Bolaget har arbetat hårt med att ta tillvara den rest- och överskottsvärme som skapas och har tagit stora steg mot förnybara energisystem, bl a genom investeringen i biokraftvärmeverk, biokol och anläggningar för koldioxidavskiljning. Idag kommer fjärrvärmen till nästan 90 procent från förnybara eller återvunna bränslenmed siktet inställt på att det kommer bli 100 procent i en nära framtid.

×