Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00
Stefan Sjökvist, VD

Termisk är ett bolag i tillväxt och utveckling. Våra kunderbjudanden utgår från en specifik teknik och kan göra nytta i många domäner. Genom åren har vi stött på kunder som haft ett problem som inte gått att lösa med befintlig teknik, vi har då i tätt samarbete tagit fram lösningar tillsammans och sedan förfinat teknik och utveckling så att det ska komma fler till del. Ett exempel är vårt system för att analysera fjärrvärmenät. Göteborg Energi hade ett specifikt problem och vi löste det med vår kunskap, våra mjukvaror och vår erfarenhet av IR-teknikens möjligheter. Är du intresserad av oss som leverantör, partner eller arbetsgivare – tveka inte, hör av dig: info@termisk.se

Ett expertföretag
Vi är experter på värmekameror och värmekamerateknik. Det innebär att vi med stor säkerhet kan hitta rätt värmekamera för lösningen av ett specifikt problem eller så skapar vi lösningen tillsammans med våra kunder. Med hjälp av tillgängliga sensorer, mjukvara och metoder löser vi idag allt från branddetektion, analys av fjärrvärmenät, analys av processtillverkning till övervakning och säkerhet.

Vi har i över ett decennium varit återförsäljare och partner till Teledyne Flir som är världsledande på värmekameror. Vårt samarbete har lett till ovärderlig kunskap kring tillämpningen av rätt sensor till rätt problem och erfarenhet kring såväl möjligheter som begränsningar med aktuell teknik.

Kunniga och erfarna medarbetare
Vi finns idag i Linköping Science Park och Halmstad. Våra medarbetare är tekniker, forskare och duktiga problemlösare. Många har arbetat som forskare med kvalificerad infrarödteknik på FOI och FOA under lång tid.

Värdefulla resultat
Resultatet av våra projekt leder ofta till vinster som sträcker sig längre än till den aktuella kunden, både i tid och i nytta. Våra branddetektionssystem reagerar snabbare än andra lösningar på marknaden, våra insatser i fjärrvärmenäten leder till minskade läckor, våra automationslösningar skapar utrymme för processoptimering. På ett eller annat sätt bidrar vi till minskat slöseri av resurser eller energi, något som kommer alla till del.

Kvalitets- och miljöpolicy

Termisk Systemteknik AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Du kan ladda ner vår kvalitets- och miljöpolicy nedan.

×