Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Ständig jakt på förbättringar

Outokumpu är globalt ledande inom rostfritt stål. Ett trasigt konverterkärl kan innebära produktionsbortfall. På Outokumpu i Avesta jobbar man ständigt för att förbättra produktionsprocessen. Med ett system från Termisk som övervakar konverterkärlet har Outokumpu fått möjlighet att vara steget före och undvika stillestånd. 

Outokumpu i Avesta är duktiga på specialstål med låga kolhalter. Konvertern i stålverket är en raffineringsprocess som förfinar rostfritt stål och tillsätter olika legeringar till stålet.

– Vi jobbar ständigt med att förbättra hela stålverket. Hela linjen ska ge varandra de bästa förutsättningarna, säger Sebastian Ahlenius, chef för konvertern på Outokumpu i Avesta.

Sebastians uppdrag är bl a att säkra kvalitet i produktionen, att säkra kvaliteten på stålet och hela tiden förbättra processen.

– Det är mycket att hålla reda på i processen, det är ett 20-tal kemiska ämnen som alla påverkar stålets egenskaper så analys och kvalitetssäkring är viktig, fortsätter Sebastian. Minsta lilla tusendel på kolet kan betyda att man får göra om allt från början.

Med flytande stål som når temperaturer på 1700 grader Celsius kan man förstå att det krävs en säker hantering. Något av det värsta som kan hända är att konverterkärlet där stålet behandlas får ett genombrott och stålet rinner ut. Ett scenario som leder till ett dygns produktionsbortfall och att alla behöver hjälpas åt för att återställa.

Förutom produktionsbortfallet är det ur arbetsmiljösynpunkt ett arbetsmoment som innebär många risker att återställa ett sådant haveri. Sebastian berättar senaste gången det inträffade var för två år sedan.

– Jag fick nog, jag tänkte att det här måste gå att övervaka så vi började med att rikta en IR pistol för att mäta manteln på konverterkärlet, säger Sebastian.

I utforskandet av vad som gick att göra hittade Sebastian Termisk och fick kontakt med Staffan Cederkrantz, projektledare på Termisk. Termisk använde en anpassad lösning för automatisk detektering av förhöjda temperaturer och justerade till Outokumpus behov.

– Vi har haft systemet från Termisk i två år nu och har lärt oss otroligt mycket. Förutom att veta när det går hål ser vi tidigt i vår process var det sliter mest och kan jobba med förebyggande åtgärder. Numera sätter operatörerna säkerheten i första hand och kör bara när kamerorna är på, avslutar Sebastian.

Outokumpu är globalt ledande inom rostfritt stål. Deras position grundar sig på förmågan att specialtillverka rostfritt stål i olika formar för nästan vilket ändamål som helst. De ämnar bli världens bästa värdeskapare inom rostfritt stål genom kundfokus och effektivitet. Outokumpu har 10 000 medarbetare i över 30 länder, huvudkontor i Helsingfors, Finland och aktier noterade på Nasdaq Helsingfors

×