Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Miljonorder från norska Ragn-Sells

Bränder i sorteringsanläggningar kan vara svårsläckta och kan i vissa fall pågå dagar eller veckor med omfattande utsläpp av farliga ämnen. Termisk Systemteknik i Linköping har utvecklat ett smart system för att upptäcka bränder i ett tidigt skede innan en brand blir okontrollerbar. Norska delen av Ragn-Sells har nu beställt Termisk Systemtekniks lösning för fyra anläggningar till ett totalt ordervärde av cirka 20 MSEK.

Systemet för branddetektion, TST Fire, larmar så fort någon del av avfallet som övervakas når en för hög temperatur. Systemets avancerade falsklarmsalgoritmer möjliggör användning dygnet runt, även med aktiv verksamhet i området. Ragn-Sells anläggning i Moss, söder om Oslo, är först ut att installera systemet i storordern.

Thomas Holmsen, HMSK chef, Ragn-Sells

”Vår förmåga att hantera brandrisk är viktig ur säkerhetssynpunkt för våra anställda och även ur ett miljöperspektiv”, säger Thomas Holmsen HMSK -chef på Ragn-Sells. “Vi kommer aldrig få ned brandrisken till noll men med ett system som larmar tidigt har vi goda möjligheter att begränsa skada.”

TST Fire består av ett flertal värmekameror och ett smart analysprogram. Vid larm aktiveras ett automatiserat släckningssystem från bolaget Incendium vilket tar hand om det akuta släckningsarbetet.

”Vi är stolta över att kunna bidra till ett hållbart sätt att hantera avfallsupplag”, säger Staffan Cederkrantz, projektledare på Termisk Systemteknik. “Vår tidiga branddetektion förhindrar en lång kedja av händelser som i slutänden påverkar oss alla.”

En snabb och tidig branddetektion påverkar i slutändan inte bara företagen där de installeras. Den miljöpåverkan en större brand i en avfallsanläggning eller produktionsanläggning medför kan få stora konsekvenser.

”Vi vet att de installationer vi gjort hos våra kunder inte bara kommer företagen till del utan även närområdet där kunden har sin anläggning. En brand och ett brandsläckningsarbete har ofta långtgående miljökonsekvenser som lever kvar i lång tid och det känns bra att kunna påverka detta positivt” avslutar Staffan.

Termisk Systemteknik är ett expertföretag inom värmekamerateknik. Termisk Systemteknik utvecklar, marknadsför och implementerar värmekamerasystem för branddetektion, industriautomation och fjärrtermografi. Bolaget bildades 2007 av forskare och experter från FOI och har genom en unik mix av innovation, forskning och produktutveckling etablerat en expertroll i Europa inom sin domän.

×