Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Kopplingen natur, civilisation och människa

Kopplingen natur, civilisation och människa

Kvarntorpshögen är en stor slagghög i Kvarntorp. Med 157 meter över havet är den Närkeslättens högsta punkt. Högen består av rester från oljeskifferindustrin som uppstod när oljetillförseln till Sverige ströps under andra världskriget.

Ugnarna i Kvarntorp nådde en årsproduktion på ca 100 000 m3 olja och högen växte i takt med utvinningen. Skifferoljeverket stängdes i mitten av 60-talet. De fasta resterna av oljeskiffret brinner fortfarande i marken, de användes inte som bränsle utan transporterades upp på högen medan den forfarande var varm, ca 600 grader.

Mandi Gavois, svensk konstnär med tidigare utställningar på viktiga kulturinstitutioner som Hasselblad Center, Liljevalchs Vårsalong och Hallands konstmuseum tog i höstas kontakt med Termisk för genomförandet av en idé han hade kring Kvarntorpshögen.

Jag har ett intresse av att koppla ihop natur, civilisation och människa i mina verk, säger Mandi.
De utfall som blir av våra vanor och institutioner är ibland omöjliga att bedöma på lång sikt, står det i utställningstexten av “IRRBLOSS” som fanns att se på Galleri Thomas Wallner under perioden 12 juni – 18 juli 2021.
Jag funderar över det som vi ser som framsteg och det som vi ser som faror. När blir det framsteg och när blir det en fara?, avslutar Mandi.
För fler verk av Mandi Gavois, besök hans instagramprofil: http://www.mandigavois.com/
×