Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Gaskamera – ett kraftfullt komplement till sniffers

Gasläckor kan vara ett problem som leder till onödiga risker som kan påverka såväl hälsa som produktion på en anläggning. På Scania använder man sig av sniffers och gaskameror från FLIR för att förebygga och hantera läckage.

Att hitta läckor kan vara klurigt. Sniffers är inte helt pålitliga, samtidigt som en gaskamera ibland inte kan detektera saker på djupet. En kombination av de två kan därför vara ett bra sätt att säkerställa att man inte missar något.

Niklas Nordin, underhållsingenjör på Scania i Södertälje, har använt gaskameror och sniffers i sitt arbete med förebyggande underhåll för att undersöka läckage i härdugnarna på DX Transmission Bearbetning.

– Vi har två gaskameror, en för gasol och en för kolmonoxid. Med hjälp av dessa två och med sniffers går vi igenom ugnen före och efter ett förebyggande underhåll, säger Niklas.

För att åtgärda eventuella läckage skrivs dessa ned, filmas och man skapar ordrar utifrån det man ser så att det blir enkelt för en mekaniker att åtgärda direkt.

– Användandet av gaskamerorna har gett oss en bättre förståelse för var man kan hitta läckor. Vi har även använt oss av gaskamerorna för att säkerställa att det förebyggande underhåll vi gör är effektivt, fortsätter Niklas.

Gaskamerorna införskaffades från början med syftet att säkerställa en god arbetsmiljö. Man ville inte ha något läckage alls. Sniffers är ett bra verktyg, samtidigt märkte Niklas och hans kollegor att man hittade fler läckor med gaskameror än sniffers.

– Ugnarna är långa och det är en stor anläggning vilket gör det tidsödande att göra en genomgång med sniffers. De har samtidigt en del begränsningar med tanke på ventilation och korsdrag, säger Niklas.

Läcksökning sker när ugnen är igång. Det händer att det görs både akuta och förebyggande åtgärder efter en läcksökning, beroende på omfattning.

– Hos oss har användningen av gaskameror i kombination med sniffers gett oss ett bra verktyg i vår läcksökning. Det har gett oss ökad kontroll av läckorna och gaskamerorna är väldigt lätta att använda så man kom igång snabbt, avslutar Niklas.

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med partners och kunder driver de omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade de 88 000 lastbilar, 8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. Vi tillverkar komponenter till Scanias växellådor och axlar.

Frågor?

Om du har tankar kring hur detta skulle kunna funka i din verksamhet – hör av dig så reder vi ut eventuella frågetecken.

×