Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Kan luftläckor synliggöras?

FLIR Si124 Industrial Acoustic Imaging Camera intervjuade Soichi Yagyu, verkställande direktör för Minalco Co., Ltd., Herr Yamaguchi, huvudansvarig för produktion, och Herr Iwade, verksamhetschefen.

FLIR: Varför var ni bekymrade över luftläckage?

Herr Yagyu: När jag gjorde regelbundna fabriksbesök oroade jag mig för de väsande ljuden i produktionsanläggningarna. Vi kunde inte identifiera var luftläckorna uppstod, men vi kunde höra att det väste. Vår Mie-fabrik (Iga City, Mie Prefecture, Japan) använder många luftkompressorer för att tillverka aluminiumpulver. Vanligtvis är omkring 20–30 procent av elkostnaderna luftrelaterade vid produktionsanläggningar. Men i vårt fall är de ungefär 50 procent. Luftläckor leder direkt till extra kostnader, så vi övervägde motåtgärder; men det är svårt att lokalisera läckor eftersom de inte är synliga. Om luftläckor uppstår i en tyst miljö kan man identifiera var de finns genom att höra dem; men på fabriken störde de olika ljudnivåerna detta. Vi hörde att FLIR Si124 kunde hjälpa oss att identifiera läckagepunkter även i bullriga miljöer. Eftersom nätverken av luftrörsledningar vid Mie-fabriken löper fritt, visste vi att det inte var någon lätt uppgift att helt eliminera läckor, men vi ville ta itu med problemet.

Många luftrörsledningar är installerade såväl på angränsande anläggningar som på huvudproduktionsanläggningen.

FLIR: Vad var ditt intryck efter att ha använt FLIR Si124?

Herr Yagyu: Det första jag kände var att användningen och handhavandet är mycket enkelt. Man kan helt enkelt bara titta med kameran på de punkter där man misstänker luftläckage, utan att man behöver någon särskild utbildning eller kunskap.       

Vid den här inspektionen hittade vi luftläckor på en punkt där vi inte hade förväntat oss det, vilket ledde till att vi visualiserade en förlust vad gäller elkostnader. Det som är bra med FLIR Si124 är att den visar antalet luftläckor och de årliga kostnaderna för förlusten i realtid, vilket ökar vår medvetenhet om kostnaderna på våra produktionsanläggningar. Dessutom visade det sig att punkterna med luftläckor som vi tidigare inte kunde identifiera faktiskt var svåra att upptäcka enbart med hjälp av ljud, vilket ledde till många nya insikter.

Antalet läckor och den årliga kostnaden på grund av förluster visas i realtid.
Bild på en punkt där luftläckage kunde höras.
FLIR Si124 kan lätt identifiera läckagepunkter som annars inte hade kunnat hittas.

 

Herr Yamaguchi, verkställande direktör (produktionschef): På våra produktionsanläggningar finns det platser med höga omgivningsljud, t.ex. brännare. Jag var lite tveksam till att faktiskt kunna hitta läckor med en kamera som kan hanteras med en hand. Men när jag gjorde en rundtur i fabriken med FLIR Si124 blev jag förvånad över att vi kunde upptäcka läckor mer exakt och enklare än vad vi hade förväntat oss. Den var även tillräckligt bra på att hitta luft som läckte från avlägsna rör i taken.

Inspektion av luftrörsledning på innertaket.

 

Herr Iwade, verksamhetschef: När man spårar rör med kameran finns det trånga utrymmen på grund av omgivande utrustning. Med FLIR Si124-kameran kommer man lätt åt dessa utrymmen. När jag hörde att Si124 var mindre än hälften så stor som vanliga akustiska kameror kände jag genast den kompakta storleken var en fördel.

FLIR Si124 har designats för att lätt kunna användas med en hand.
Bild på avspeglingar.
Läckage kan identifieras genom att enkelt justera Si124, t.ex. genom att ändra en vinkel eller att öka synlighetsinställningen.

 

FLIR: Vad skulle du säga till någon som funderar på att använda FLIR Si124?
Herr Yagyu: Eftersom koldioxidneutralitet har blivit mycket viktig under de senaste åren kan FLIR Si124 hitta läckor med minimal belastning på produktionsanläggningen, vilket minskar elkostnaderna och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Man tror det när man ser det! Varför inte prova att kontrollera luftläckage i dina fabriker?

FLIR: Varje gång vi följer med en kund på en inspektion hittar vi något nytt…
Herr Yagyu: Det som var mest imponerande den här gången var att vi med hjälp av Si124 kunde lokalisera läckagepunkter på rören som vi inte kunde lokalisera enbart med hjälp av ljud. Normalt sett hanterar vi reflekterade ultraljudsvågor som saker som ska uteslutas, men den här gången hade vi en unik erfarenhet av att hitta läckagepunkter genom att spåra återspeglingar. Tack så mycket.

Minalco Co., Ltd.
Minalco Co., Ltd. är den enda tillverkaren i Japan som specialiserat sig på atomiserat aluminiumpulver och grundades för mer än 104 år sedan. Genom att förbättra det egna interna produktionssystemet för den japanska marknaden har Minalco upplevt en ökad efterfrågan tack vare en större uppskattning av produkternas funktionalitet och flexibla leveranser.

Soichi Yagyu, verkställande director, Minalco. Co., Ltd.

 

Frågor och svar:

F: Hur lång är den genomsnittliga träningsperioden?

S: För drift och hantering tar det ungefär fem minuter. För att använda kameran effektivt för träning på plats tar det cirka 15–30 minuter (för tre läckagepunkter).

F: Vilka ämnen ställer man diagnos på?

S: Det är rörledningar för luft, ånga, kväve osv. Lufttyperna spelar ingen roll. Trycket måste dock vara över en viss nivå (minst 0,3 Mpa eller mer).

F: Hur har kostnaderna minskats?

S: Enligt en preliminär beräkning där läckagepunktens storlek är 1,5 mm och vid ett tryck på 0,7 Mpa, cirka 100 000 yen per år (72 000 yen@0.55 Mpa). Om läckagepunkten är 12 mm blir effekten 600 000 yen@0.7 Mpa.

I de flesta fallen, kan man vid ett 30-minutersbesök på en produktionsanläggning identifiera fem eller fler läckagepunkter.

Är du osäker på vad du behöver?

Kontakta mig så hjälper jag er att hitta rätt lösning.

E-post: niklas.robledo@termisk.se
Tel: 0760-869363

×