Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Termisk Gasell för andra året i rad

Claes Nelsson, vd Termisk Systemteknik

3 snabba till vd.

Tre snabba frågor till vd Claes Nelsson med tanke på Gasellutmärkelsen från DI andra året i rad.

Hur har Termisk kommit hit?

”En stor faktor i att vi befinner oss här är att vi kunnat växla upp vår försäljning, främst inom branddetektionssystem men även inom andra delar i företaget såsom diagnostisering av fjärrvärmenät. Våra kunder respekterar oss som leverantör och det finns ett stort behov av det vi gör på marknaden. Att kunna komma in hos exempelvis Ragn-Sells AS som organisation och ut på fler av deras anläggningar med vår branddetektionslösning har varit en stor sak för oss. Just nu är det vår förmåga att få kontakt med kunder och ha en dialog med dem som begränsar vår förmåga. Vi har ett bra medarbetargäng både på försäljning, utveckling, leverans och service.”

Hur ser den fortsatta utvecklingen ut för värmekamerateknologi?

”Den utveckling vi sett hos övriga sensorer sker även hos värmekameror. De blir smartare, mer uppkopplade och integrerade och med fler protokoll för kommunikation vilket möjliggör fler tillämpningar. Vi använder oss uteslutande av Teledyne FLIRs kameror då de möter de krav för mätning våra system ställer i våra tillämpningar. Kritiska system som branddetektion eller processövervakning behöver högsta kvalitet från hårdvara till mjukvara, vilket är något våra kunder uppskattar.”

Hur ser Termisks fortsatta resa ut?

”Vår plan för fortsatt tillväxt är tydlig. Just nu rekryterar vi fler medarbetare, till att börja med på marknad och försäljning för att kunna täcka upp främst inom Sverige med våra erbjudanden. Vi jobbar aktivt med internationalisering, till att börja med inom Norden men har även haft flera projekt i UK som är en intressant marknad.

Vi fortsätter bygga på vårt starka utvecklingsteam och mjukvaran som är kärnan i våra systemlösningar. Tack vare vår expertroll kommer vi fortsatt genomföra kvalificerade mät- och analysuppdrag och även fortsätta våra samarbeten med forskningsinstitut. Vi ser fram emot närmsta framtiden och att fortsätta på den inslagna vägen.”

Termisk Systemteknik är ett expertföretag inom värmekamerateknik. Termisk Systemteknik utvecklar, marknadsför och implementerar värmekamerasystem för branddetektion, industriautomation och fjärrtermografi. Bolaget bildades 2007 av forskare och experter från FOI och har genom en unik mix av innovation, forskning och produktutveckling etablerat en expertroll i Europa inom sin domän.

×