Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Ett värdefullt komplement i diagnostiseringen

Varberg Energi kombinerar idag flygtermografering med övervakning av inbyggda fuktlarm i fjärrvärmekulverten. Michael Slättberg, utvecklingschef på Varberg Energi, valde diagnostisering av fjärrvärmenätet från Termisk som ett led i hanteringen av läckor i nätet.

– När jag sökte efter leverantörer var ett viktigt urvalskriterium användningen av ett tvåmotorigt flygplan med två piloter ombord. Då flygningen utförs på låg höjd över tättbebyggt område nattetid upplevde jag riskminimering som en viktig faktor som ansvarig beställare av uppdraget, säger Michael.

Valet föll på Termisk, som uteslutande använder sig av ett tvåmotorigt specialbyggt plan för ändamålet. Förutom säkerheten fanns det andra saker som uppskattades i leveransen.

Slutprodukten levererades på ett USB-minne, komplett med kartor, bilder och en lättanvänd mjukvara för att navigera och sortera bland misstänkta värmesignaturer, säger Michael.

Förutom att mjukvaran automatiskt gjort en del av sorteringsarbetet redan vid leverans upplevde Michael även att det var enkelt att sortera och välja värmesignaturer i egen rangordning, exempelvis från största till minsta utstrålad effekt eller signatur. Saker som inte var relevant, som ventilationshuvar och varma bilar var redan automatiskt bortsorterade till stor del.

Själva flygningen skedde nattetid och det förekom en del diskussioner på Facebook och i lokaltidningen om buller under kvällen, trots att piloten arbetade aktivt för att hålla nere ljudnivån.

– Vi hade informerat allmänheten i förväg via vår hemsida och jag förstår att det kan vara ett tillfälligt störmoment, vinsten är dock svår att mäta i pengar, säger Michael. Ett större akut avbrott i fjärrvärmeförsörjningen genererar mycket badwill, samtidigt som att schakta fram en ledning på fel ställe kostar i storleksordningen samma pengar som flygtermograferingen.

Varberg Energis strategi för diagnosticering är en kombination av flygtermografering och resistansmätning, två metoder som kompletterar varandra väldigt bra, berättar Michael. Misstänkta läckor kontrollmäts och verifieras via resistansmätning innan de schaktas fram.

– Även det omvända förhållandet är mycket användbart. Ett fuktfel kan bekräftas eller motbevisas av bilderna från flygtermograferingen. Vi har 100% träffsäkerhet än så länge. Flygtermograferingen har även fördelen att dåligt isolerade sträckor framträder tydligt, det hjälper oss att prioritera, avslutar Michael.

Nyfiken på hur det fungerar?

Kontakta Niklas Robledo för mer information.

E-post: niklas.robledo@termisk.se
Tel: 0760-869363

×