Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Ett stort samhällsproblem

Bränder är ett stort samhällsproblem som kan innebära stora verksamhetsförluster, skador på omliggande infrastruktur och personskador. Exempelvis ryckte räddningstjänsterna ut till 1068 bränder eller brandtillbud inom industrin under 2022 i Sverige. Förutom faran för medarbetare kan utebliven produktion få stora konsekvenser inom industrin.

Termisk branddetektionslösning inriktar sig på att hitta branden innan det blir en brand överhuvudtaget. Med värmekameror, kameror och smarta algoritmer hittar våra system avvikelser för att kunna agera i tid. Vi har idag installationer på bland annat bränslelager, avfallshantering, flyghangarer och industrianläggningar.

Boka in en projektledare

Har ni stora värden som behöver skyddas och inget system som larmar innan det blir brand? Våra system kan vara det som ligger mellan en incident och en katastrof. Våra projektledare kan med ett besök bedöma problembilden och hur våra system skulle kunna undvika brand på er anläggning.

På-plats-besök

För att bedöma om våra system för branddetektion skulle lämpa sig för övervakning på er anläggning skulle en av våra projektledare behöva besöka er. Under besöket berättar vi om systemets funktionalitet och vi kan göra en översiktlig bedömning kring hur omfattande systemet skulle behöva vara för att säkerställa övervakningen av er anläggning.

En av våra referenser är Ragn-Sells i Norge som tidigt såg nyttan med installation av ett EFD (Early Fire Detection) system i sina anläggningar.

”Vår förmåga att hantera brandrisk är viktig ur säkerhetssynpunkt för våra anställda och även ur ett miljöperspektiv. Vi kommer aldrig få ned brandrisken till noll men med ett system som larmar tidigt har vi goda möjligheter att begränsa skada.” Thomas Holmsen, HMSK-chef, Ragn-Sells

Tekniken bakom

Vi använder olika sensorer och analysmetoder som möjliggör tidig detektion av förhöjda temperaturer. Så fort vårt system detekterar en ökning av temperaturen i ex. ett bränslelager så larmar det inom ramen för inställda larmgränser.

Vi använder oss bland annat av okylda värmekameror, visuella kameror och egenutvecklad mjukvara för analys av bilddata.

I samråd med kunden konfigureras mjukvaran som styr larmgränser och även kommunikationen med släcksystem så att det finns tydliga åtgärder när systemet upptäcker avvikelser.

Rack med switchar, ups och server.

TeledyneFLIR A65

En av de kameror vi använder är TeledyneFLIR A65 som installeras i ett miljöanpassat skyddshus med 90º objektiv. Skyddshuset inrymmer både kamera, kablage och de kopplingar som behövs för att skicka vidare data till analys. I större installationer använder vi oss av flera kameratyper för att triangulera positionen för temperaturhöjningen. Detta möjliggör kommunikation med släcksystem som i en första åtgärd kan göra en insats på den position man registrerat med systemet.

Andra kameror som används i systemet

×