Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

”Med tillit som grund”

Termisk är experter på värmekameror och värmekamerateknik. I några avseenden är det svårt att hitta något bolag som matchar oss globalt när det gäller den djupa kunskap och den långa erfarenheten vi besitter. Vi har haft nöjet att använda vår kunskap i lösningen av viktiga problem i ett stort spektra av verksamheter.

Ett expertföretag
Vårt främsta mål är att tillgodose våra kunder med lösningar till deras specifika problem. Det är inget unikt i sig. Det unika i vårt erbjudande ligger i att vi är experter på en teknik vi ägnat decennier åt att förstå, utveckla, förfina och tillämpa. Med vår expertkunskap och med våra kunders domänkunskap och specifika problemställningar hjälps vi åt att bl a optimera industriprocesser, optimera resursanvändning eller undvika skada och minska slöseri av resurser hos våra kunder. Ofta till en nytta som sträcker sig till samhällsnivå. Radiometrisk mätning och analysGrunden till våra lösningar ligger i vår plattform, något vi utvecklat och förfinat genom åren för att kunna använda oss av värmekamerateknik i specifika tillämpningar för olika bolag. Vi har kunder inom exempelvis industri, energibolag, forskningsinstitut, som alla på ett eller annat sätt haft problem som gått att lösa med värmekamerateknik. Våra system består ofta av högkvalitativa värmekameror, egenutvecklade mjukvaror och algoritmer samt metoder som sammansatt ger möjlighet till lösningar av komplexa frågeställningar. 

Ett gemensamt lärande
Vi behöver förstå problemet och kunden behöver till viss del förstå tekniken för att kunna nå en så bra lösning som möjligt. Vi har därför en process där vi följs åt från idéskiss till implementation där vi får tillfälle till ett växelvist lärande med kunden. Vi får lära oss om kundens problem och domän, och våra kunder får lära sig vad som går att lösa med värmekamerateknik. Resultatet blir att vi och våra kunder får tillfälle att på ett tryggt sätt undersöka om våra system kan vara en lösning på deras problem.

Ett starkt lagTermisk har kunniga och kompetenta medarbetare med bakgrund i bl a forskning, industri och systemutveckling. Tillsammans skapar vi kundunika lösningar för lösning av våra kunders problem som alla bottnar i att detektera och analysera termografisk data med hjälp av olika sensorer och mjukvaror. Vår mix av medarbetare gör att vi i förstudie, utveckling, implementation och support kan tillgodose våra kunders önskemål med personer som har förståelse för kundens realitet. Med tillit som grundKittet i vår verksamhet är tillit. Våra medarbetare utför sitt uppdrag med stor individuell frihet och tar ansvar för sin tid och sitt fokus. Som bolag närmar vi oss våra kunder och deras problem med en vilja att lösa det vi kan på ett sätt som är till nytta för alla. Vi har också stor tillit till vår egen kunskap och förmåga att hitta rätt lösning med vår teknik, samtidigt som vi känner till de begränsningar som finns. Vi vet att det lyckade resultatet av våra insatser kommer att komma alla till del. Välkommen till Termisk! 

Är du nyfiken på oss som bolag?
Skriv några rader eller ring på 013 – 17 81 00 så tar vi ett samtal.

STEFAN SJÖKVIST, vd

×