Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

FLIR ELARA™ FC-Series R (Security)

Ladda ner produktblad

Elara FC-Series R värmekamera har kontaktfria temperaturmätningsfunktioner för branddetektering, säkerhet och termisk övervakning av transformatorstationer, avfallshantering och värdefull utrustning. Elara FC-Series R kombinerar toppmodern bilddetalj och pålitlig radiometrisk upptäckt. Flexibla alarmerande alternativ inkluderar e-post, webb- och mobilappar, kantbildlagring, digitala utdata eller VMS-händelsemeddelanden.

Kategorier: ,

Beskrivning

TEMPERATURMÄTNING OCH LARM OMBORD
Elara FC-Series R erbjuder radiometrisk analys som kan upptäcka plötsliga temperaturförändringar vid anläggningar och utlösa larm när temperaturen överstiger förinställda trösklar.

INDUSTRILEDANDE TERMISK AVBILDNING
Elara FC-Series R producerar skarp termoavbildning med hög kontrast under alla väderförhållanden med anpassade AGC och Dynamic Detail Enhancement (DDE).

REJÄL INDUSTRIELL DESIGN
Ett hållbart hölje skyddar Elara FC-Series R från damm och vatten och motstår stötar, vibrationer och korrosion.

×