Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

FLIR GF304 – Köldmedium

IR-upplösning 320 × 240

Ladda ner produktblad

FLIR GF304 är en IR-kamera för gasdetektering som är särskilt utvecklad för detektering av köldmedium utan att anläggningen behöver stängas ned.

 

 

Beskrivning

Köldmediegaser används världen över inom industriella kylsystem för produktion, lagring eller livsmedelsdistribution. Köldmedium används också ofta inom kemisk industri, läkemedels- och bildindustrin liksom inom HVAC-anläggningar. Att hålla ett industriellt kylsystem igång är mycket viktigt med tanke på det värde som finns i de kylda varorna.

Dessutom, att ersätta eller fylla på förlorad köldmedia kan vara en kostsam övning. Trots att köldmedium är så avgörande för många industrier kan de också vara skadliga för miljön och styrs vanligen av lokala föreskrifter och lagar. Allt detta gör det viktigt att snabbt och enkelt hitta eventuella läckor

×