Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

FLIR GF306 – SF6 Svavelhexafluorid

Ladda ner produktblad

IR-upplösning 320 × 240

FLIR GF306 optisk gasbildskamera visualiserar svavelhexafluorid (SF6) och andra gasutsläpp utan att behöva stänga av driften. SF6 används inom elkraftindustrin som isolator och släckningsmedium för gasisolerade transformatorstationer och brytare. Den bärbara, kontaktfria GF306 låter dig snabbt skanna transformatorstationer för läckor samtidigt som du håller ett säkert avstånd från högspänningsutrustning. Genom att hitta läckor tidigt minskar GF306 intäkter som går förlorade till haverier och reparationer.

Beskrivning

ÖKA EFFEKTIVITETEN
GF306-inspektioner är snabbare än traditionella verktyg för läckageupptäckt och kan upptäcka SF6, vattenfri ammoniak (NH3) och eten (C2H4).

INTEGRERA MED FÖRUTSÄGANDE UNDERHÅLL
GF306 mäter exakta temperaturer upp till 500°C, vilket gör den till ett bra tillskott till anläggningens förutsägbara underhållsprogram.

SPARA GAS OCH INKOMSTER
Minska intäktsförlusterna genom att upptäcka gasläckage effektivt, på säkert avstånd från högspänningsområden.

×