Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

FLIR GF320 – Kolväteföreningar

Ladda ner produktblad

IR-upplösning 320 × 240

FLIR GF320 upptäcker utsläpp av kolväten och flyktiga organiska föreningar (VOC) från produktion och användning av naturgas. Med den här optiska gasbildkameran kan inspektörer kontrollera tusentals komponenter och se potentiella gasläckor i realtid. GF320 är lätt, erbjuder både en sökare och LCD-skärm och har direkt tillgång till kontroller. Inbäddad GPS-data hjälper till att identifiera den exakta platsen för fel och läckor för snabbare reparationer.

Beskrivning

SÄKRARE, EFFEKTIVARE UNDERSÖKNINGAR
GF320-inspektioner går upp till nio gånger snabbare än med traditionella verktyg och kräver ingen nära kontakt med komponenter.

KÄNSLIG NOG FÖR SMÅ LÄCKOR
GF320 mäter temperaturer upp till 350°C med ± 1°C noggrannhet, så att du kan notera temperaturskillnader och förbättra upptäckten av gasplymer.

RÄDDA MILJÖN OCH INTÄKTERNA
Minska intäktsförluster samtidigt som regelefterlevnaden förbättras och miljön skyddas genom att snabbt hitta och åtgärda läckor.

×