Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

FLIR GF346 – Kolmonoxid

IR-upplösning 320 × 240

FLIR GF346 optisk gasbildkamera upptäcker kolmonoxid (CO) och ytterligare 17 gaser utan att behöva avbryta anläggningens produktionsprocess. Koldioxidutsläpp kan utgöra ett betydande hot mot tillverkningen av primärstål och även den minsta läckan i en ventilationsstapel eller ett rör kan ha en förödande effekt. Med FLIR GF346 kan inspektörer skanna stora områden från ett säkert avstånd, lokalisera läckor i realtid, minska reparationstiden och tillhandahålla reparationsverifiering.

Beskrivning

ÖKA EFFEKTIVITETEN
GF346 kan användas för att snabbt skanna breda områden för CO-gas utan att avbryta industriella processer.

INCREASE WORKER SAFETY ÖKA ARBETSSÄKERHETEN
CO-gas är giftig i höga koncentrationer, så att identifiera källan till läckage med en GF346 minskar risken för exponering.

INTEGRERA MED FÖRUTSÄGANDE UNDERHÅLL
GF346 mäter noggrant temperaturer upp till 300°C, vilket gör den till ett bra komplement till anläggningens förutsägbara underhållsprogram.

×