Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Flir Si124

FLIR Si124 akustisk kamera kan hjälpa dig att lokalisera trycksatta läckor i komprimerade luftsystem eller upptäcka partiella urladdningar från högspänningssystem.

Denna lätta, handhållna lösning kan användas för att identifiera problem upp till 10 gånger snabbare än med traditionella metoder. Med 124 mikrofoner producerar Si124 en exakt akustisk bild som visuellt visar ultraljudsinformation, även i högljudda industriella miljöer.

Den akustiska bilden överförs i realtid ovanpå en digital kamerabild, vilket gör att du exakt kan lokalisera ljudkällan. Utrustad med FLIR:s molntjänst för akustisk kamera lagras bilder automatiskt i molnet efter att de tagits. Därefter kan du komma åt lagrade filer och separera ljudkällor för djupare analys och klassificering av problem.

Genom regelbunden underhållsrutin kan FLIR Si124 hjälpa anläggningar att spara pengar på elräkningar och försena kostnaderna för att installera nya kompressorer.

Tillgänglig i 3 modeller:
Välj Si124 för att upptäcka både komprimerade luftläckor och partiella urladdningar, Si124-LD uteslutande för läckdetekteringsapplikationer, eller Si124-PD för applikationer inom elbranschen.

Bläddra i den svenska manualen nedan:

t810536-sv-se

Kontakta oss på sales@termisk.se om du vill veta mer kring de olika varianterna, om du har frågor kring ditt specifika behov eller om du har frågor kring service och support.

Webbinarium om användningen av Si124 i tillverkningsindustrin

Till vänster kan man se en genomgång av produktens fördelar, i ett webbinarium av Jason Cargill på TeledyneFLIR. Man får god information kring vilka faror man kan undvika och hur man räknar hem investeringen.

×