Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Kurs: ITC Nivå 2

ITC Level 2 enligt ISO 18436-7
5 kursdagar

Mål
Med den här här kursen förbereds du för kvalificering till kategori 2-certifierad termograför. Du kommer att lära dig om ämnen inom infraröd termografi och både fördjupa och bredda dina kunskaper om infraröd fysik, värmevetenskap, infraröd mätutrustning och termografiska tillämpningar. Som kategori 2-termograför ska du kunna vägleda kategori 1-termograförer inom områden som val av utrustning, tekniker, begränsningar, dataanalyser, korrigerande åtgärder och rapportering.

Beskrivning
Efter en kort introduktion av certifieringsnivåer och procedurer, och därtill relaterade standarder, får du göra ett inledande prov. Under kursen kommer du att få repetera och lära dig mer om värmevetenskap och värmeöverföring samt få avancerad kunskap om IR-teori och IR-utrustning. Kursen avslutas med ett prov med flervalsfrågor. Kursen innehåller avancerade praktiska övningar och diskussioner om deltagarnas professionella erfarenheter och verkliga fall. Vetenskapsteori om värme och infraröd teknik lärs ut med hjälp av formler, diagram och grafer. Fokus ligger på statiska processer, men transienta mekanismer ingår också.

Vem bör gå den här kursen?
Kursen är framtagen för termograförer med Nivå 1-certifikat som vill öka sin kunskap inom IR-termografi och kvalificera sig till Nivå 2-certifierad termograför.

Förkunskapskrav
Om du vill delta i en Nivå 2-kurs i termografi ska du

• inneha ett giltigt Nivå 1-termograficertifikat,

• ha den rekommenderade erfarenheten inom termografi enligt relevanta standarder,

• förbereda en fallstudie som ska presenteras på Nivå 2-kursen och lämnas in som grund för kvalificering vid kursens slut.

Utbildningsbevis
Deltagare som klarar kursen och uppfyller alla relevanta krav kommer att få ett certifikat om överensstämmelse med certifieringskraven.

Datum

jun 10 - 14 2024
Expired!

Mer info

Läs mer

Platser

Krossgatan 22B
Vällingby, Stockholm
Läs mer
QR Code
×