Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Kopplingen natur, civilisation och människa

Kvarntorpshögen är en stor slagghög i Kvarntorp. Med 157 meter över havet är den Närkeslättens högsta punkt. Högen består av rester från oljeskifferindustrin som uppstod när oljetillförseln till Sverige ströps under andra världskriget.Ugnarna i Kvarntorp nådde en årsproduktion på ca 100 000 m3 olja och högen växte i takt med utvinningen. Skifferoljeverket stängdes i mitten av 60-talet. De fasta resterna…

Continue Reading
×