Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Kvalitet, tillgänglighet, förutsägbarhet och hållbarhet. Det är några av de faktorer som kan stå i direkt relation till temperatur eller temperaturavvikelser i en produktionsprocess. Termisk har lösningar med värmekamerateknik som möjliggör en lönsammare produktion.

Termisk är experter på värmekamerateknik och har sedan 2007 framgångsrikt byggt lösningar inom branddetektion, fjärrvärmediagnostik, industriautomation och försvarsapplikationer. Vi är ett av ett fåtal företag i Europa som besitter så djup kunskap kring värmekamerateknik.

Ett unikt perspektiv
Värmekameror är sensorer som mäter osynlig infraröd strålning. Saker man inte ser med blotta ögat blir tydliga och det är detta perspektiv vi bygger våra lösningar på. Vi kombinerar värmekameror med unika algoritmer och egenutvecklad mjukvara för att lösa kundspecifika problem.

Smarta automationslösningar
Våra lösningar hjälper oss att dra slutsatser av det värmekameran detekterar och automatisera åtgärder. I ett produktionssammanhang kan det handla om temperaturavvikelser där man kan konstatera att det påverkar kvaliteten på slutprodukten eller att produktionen är ojämn.

Bilindustri
Ett exempel är den lösning vi tagit fram i samarbete med AP&T där vi i en presshärdningsprocess i realtid analyserar produktionen, automatiserar åtgärd och undviker kvalitetsbrister. 

Stålindustri
Ett annat exempel är processövervakning på Outokumpu där man tack vare vår lösning undviker genombrott i konverterkärl under produktion av specialstål. Lösningen innebär ökad säkerhet i produktion, och ökad säkerhet i arbetet.

Läs mer om vår lösning för AP&T

Teledyne Flir har en artikel som beskriver behovet och lösningen. Klicka nedan för att komma till artikeln.

Processövervakning på Outokumpu

Vi skapade en lösning som inte bara innebar ökad driftsäkerhet utan även ökad säkerhet för medarbetarna.

Forskning och utveckling
Vi har god vana att hitta lösningar genom en metodik som bygger på en kombination av värmekamerateknik och systemutveckling. Vi tillämpar en process med förstudie, proof of concept och pilotproduktion för att kunna utreda om vår teknik har bästa lösningen för det aktuella problemet.

Ert unika problem
För att sondera möjligheterna att lösa ert problem med värmekamerateknik kan en dialog med våra projektledare vara en god start. Finns underlag för att gå vidare kan vi göra ett on-site besök för en behovsanalys tillsammans med er organisation.

Kontakta oss

Har ni en process där ni tror temperaturen är en faktor i produktionen? Kontakta oss på sales@termisk.se så inleder vi en dialog på hur vi skulle kunna övervaka och analysera processen för att hitta avvikelser.

Kontakta våra projektledare

Följ oss online:

×