Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Processövervakning i produktionslinjer med presshärdning från AP&T

Processövervakning i produktionslinjer med presshärdning från AP&T AP&T i Ulricehamn levererar produktionslinjer till fordonstillverkare världen över. Systemen innefattar automation, pressar, ugnar samt verktyg för tillverkning av presshärdade delar till fordonsindustrin. För att forma starka och hållfasta delar till karosseriet använder fordonsindustrin lättare metallplåtar, såsom aluminium och tunt stål. I och med presshärdningen blir dessa lätta material ändå starka nog att…

Continue Reading

Övervakning och styrning av laserpåsvetsning

Projekt MONACO som står för MONitoring And COntrol for advanced laser processing är utvecklingen och valideringen av ett kombinerat övervaknings- och styrsystem för laserpåsvetsning. Projektet, finansierat av VINNOVA och ZIM, involverade ett bilateralt svensk-tyskt partnerskap och koordinerades av Duroc Laser Coating AB. Resultatet presenterades i en doktorsavhandling vid LTU – Luleå tekniska universitet.Huvudfokus för projektet var att anpassa en IR-kamera…

Continue Reading

Ett värdefullt komplement i diagnostiseringen

Varberg Energi kombinerar idag flygtermografering med övervakning av inbyggda fuktlarm i fjärrvärmekulverten. Michael Slättberg, utvecklingschef på Varberg Energi, valde diagnostisering av fjärrvärmenätet från Termisk som ett led i hanteringen av läckor i nätet.- När jag sökte efter leverantörer var ett viktigt urvalskriterium användningen av ett tvåmotorigt flygplan med två piloter ombord. Då flygningen utförs på låg höjd över tättbebyggt område…

Continue Reading

Minska läckor av SF6 – en kraftfull växthusgas

Minska läckor av SF6 - en kraftfull växthusgas Svavelhexafluorid (SF6) är en kraftfull växthusgas som har en betydande negativ påverkan på klimatet. Dess höga globala uppvärmningspotential och långa livslängd i atmosfären har gjort det till en oroande faktor. SF6 används främst inom kraftindustrin som en isoleringsgas i högspänningsapparater. Men det finns ett behov av att minska dess användning och hantera…

Continue Reading

Kan luftläckor synliggöras?

FLIR Si124 Industrial Acoustic Imaging Camera intervjuade Soichi Yagyu, verkställande direktör för Minalco Co., Ltd., Herr Yamaguchi, huvudansvarig för produktion, och Herr Iwade, verksamhetschefen.FLIR: Varför var ni bekymrade över luftläckage?Herr Yagyu: När jag gjorde regelbundna fabriksbesök oroade jag mig för de väsande ljuden i produktionsanläggningarna. Vi kunde inte identifiera var luftläckorna uppstod, men vi kunde höra att det väste. Vår…

Continue Reading

Gaskamera – ett kraftfullt komplement till sniffers

Gasläckor kan vara ett problem som leder till onödiga risker som kan påverka såväl hälsa som produktion på en anläggning. På Scania använder man sig av sniffers och gaskameror från FLIR för att förebygga och hantera läckage.Att hitta läckor kan vara klurigt. Sniffers är inte helt pålitliga, samtidigt som en gaskamera ibland inte kan detektera saker på djupet. En kombination…

Continue Reading

Små, lätta kameror för automatisering

FLIR A50 och A70 är det rätta valet för användare som vill ha kamerastyrningsfunktioner och bildströmning via Ethernet. Med alternativ för Wi-Fi, en integrerad visuell kamera, komprimerad radiometrisk bildströmning och ONVIF S-kompatibilitet är kamerorna fullpackade för optimering av processkontroll och kvalitetssäkring.FLIRs nya A70 kamera är lätt att installera var som helst i krävande miljöer. Detta tack vare sitt kompakta, lätta,…

Continue Reading
×