Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Processövervakning i produktionslinjer med presshärdning från AP&T

Processövervakning i produktionslinjer med presshärdning från AP&T AP&T i Ulricehamn levererar produktionslinjer till fordonstillverkare världen över. Systemen innefattar automation, pressar, ugnar samt verktyg för tillverkning av presshärdade delar till fordonsindustrin. För att forma starka och hållfasta delar till karosseriet använder fordonsindustrin lättare metallplåtar, såsom aluminium och tunt stål. I och med presshärdningen blir dessa lätta material ändå starka nog att…

Continue Reading

Övervakning och styrning av laserpåsvetsning

Projekt MONACO som står för MONitoring And COntrol for advanced laser processing är utvecklingen och valideringen av ett kombinerat övervaknings- och styrsystem för laserpåsvetsning. Projektet, finansierat av VINNOVA och ZIM, involverade ett bilateralt svensk-tyskt partnerskap och koordinerades av Duroc Laser Coating AB. Resultatet presenterades i en doktorsavhandling vid LTU – Luleå tekniska universitet.Huvudfokus för projektet var att anpassa en IR-kamera…

Continue Reading

Ett värdefullt komplement i diagnostiseringen

Varberg Energi kombinerar idag flygtermografering med övervakning av inbyggda fuktlarm i fjärrvärmekulverten. Michael Slättberg, utvecklingschef på Varberg Energi, valde diagnostisering av fjärrvärmenätet från Termisk som ett led i hanteringen av läckor i nätet.- När jag sökte efter leverantörer var ett viktigt urvalskriterium användningen av ett tvåmotorigt flygplan med två piloter ombord. Då flygningen utförs på låg höjd över tättbebyggt område…

Continue Reading

Termisk Gasell för andra året i rad

Claes Nelsson, vd Termisk Systemteknik 3 snabba till vd. Tre snabba frågor till vd Claes Nelsson med tanke på Gasellutmärkelsen från DI andra året i rad.Hur har Termisk kommit hit?"En stor faktor i att vi befinner oss här är att vi kunnat växla upp vår försäljning, främst inom branddetektionssystem men även inom andra delar i företaget såsom diagnostisering av fjärrvärmenät.…

Continue Reading

Ett värdefullt komplement i diagnostiseringen

Varberg Energi kombinerar idag flygtermografering med övervakning av inbyggda fuktlarm i fjärrvärmekulverten. Michael Slättberg, utvecklingschef på Varberg Energi, valde diagnosticering av fjärrvärmenätet från Termisk som ett led i hanteringen av läckor i nätet. - När jag sökte efter leverantörer var ett viktigt urvalskriterium användningen av ett tvåmotorigt flygplan med två piloter ombord. Då flygningen utförs på låg höjd över tättbebyggt…

Continue Reading

Petter Söderberg

Petter Söderberg Petter är del av den grupp du förmodligen får kontakt med när det gäller service och support. Petter har hand om inkommande och är även den som utför en del av de serviceärenden som kommer in. Petter kommer tidigare från tryckbranschen där han framgångsrikt hade ansvar för bland annat service och kundkontakt. - Min utgångspunkt är struktur, tydlighet…

Continue Reading

Minska läckor av SF6 – en kraftfull växthusgas

Minska läckor av SF6 - en kraftfull växthusgas Svavelhexafluorid (SF6) är en kraftfull växthusgas som har en betydande negativ påverkan på klimatet. Dess höga globala uppvärmningspotential och långa livslängd i atmosfären har gjort det till en oroande faktor. SF6 används främst inom kraftindustrin som en isoleringsgas i högspänningsapparater. Men det finns ett behov av att minska dess användning och hantera…

Continue Reading

Webbinarium om QOGI från Steve Beynon

I november höll Steve Beynon ett webbinarium kring grundläggande kunskap om OGI (Optical Gas Imaging) samt FLIR QL320. Steve Beynon är Senior Sales Manager för EMEA på Teledyne FLIR för OGI. https://www.termisksystemteknik.se/wp-content/uploads/2022/11/Understanding-Quantitative-Optical-Gas-Imaging-Teledyne-FLIR-Webinar720P.mp4 Vill du veta mer? Vi har lång erfarenhet kring användningen av gaskameror som ett verktyg i förebyggande och avhjälpande underhåll. Kontakta Niklas Robledo på 013-344 14 23 för…

Continue Reading

Kan luftläckor synliggöras?

FLIR Si124 Industrial Acoustic Imaging Camera intervjuade Soichi Yagyu, verkställande direktör för Minalco Co., Ltd., Herr Yamaguchi, huvudansvarig för produktion, och Herr Iwade, verksamhetschefen.FLIR: Varför var ni bekymrade över luftläckage?Herr Yagyu: När jag gjorde regelbundna fabriksbesök oroade jag mig för de väsande ljuden i produktionsanläggningarna. Vi kunde inte identifiera var luftläckorna uppstod, men vi kunde höra att det väste. Vår…

Continue Reading

Gaskamera – ett kraftfullt komplement till sniffers

Gasläckor kan vara ett problem som leder till onödiga risker som kan påverka såväl hälsa som produktion på en anläggning. På Scania använder man sig av sniffers och gaskameror från FLIR för att förebygga och hantera läckage.Att hitta läckor kan vara klurigt. Sniffers är inte helt pålitliga, samtidigt som en gaskamera ibland inte kan detektera saker på djupet. En kombination…

Continue Reading

Ytterligare förstärkning på servicesidan

Välkommen Martin Borg. Med tanke på att våra system är verksamhetskritiska och komplexa behöver de service och översyn med jämna mellanrum. Vi har nu ytterligare förstärkt organisationen med Martin Borg, servicetekniker, som kommer vara ett välkänt ansikte hos våra kunder under drifts- och serviceprojekt. Martin kommer närmast från Digital Inn där han servat Apple-produkter. Ett av de första jobben Martin…

Continue Reading

Från resor till sensorer

Åsa Hellberg har börjat på Termisk. Åsa började hos oss i september och har på kort tid satt sig in i bolagets administration och ekonomi. Åsa kommer vara ansvarig för administrationen på Termisk och kommer förmodligen vara den första röst som möter dig när du ringer till oss.Det här är en helt ny värld, säger Åsa, det är mycket tekniska…

Continue Reading
  • 1
  • 2
×