Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Övervakning och styrning av laserpåsvetsning

Projekt MONACO som står för MONitoring And COntrol for advanced laser processing är utvecklingen och valideringen av ett kombinerat övervaknings- och styrsystem för laserpåsvetsning. Projektet, finansierat av VINNOVA och ZIM, involverade ett bilateralt svensk-tyskt partnerskap och koordinerades av Duroc Laser Coating AB. Resultatet presenterades i en doktorsavhandling vid LTU – Luleå tekniska universitet.Huvudfokus för projektet var att anpassa en IR-kamera…

Continue Reading

Ett värdefullt komplement i diagnostiseringen

Varberg Energi kombinerar idag flygtermografering med övervakning av inbyggda fuktlarm i fjärrvärmekulverten. Michael Slättberg, utvecklingschef på Varberg Energi, valde diagnostisering av fjärrvärmenätet från Termisk som ett led i hanteringen av läckor i nätet.- När jag sökte efter leverantörer var ett viktigt urvalskriterium användningen av ett tvåmotorigt flygplan med två piloter ombord. Då flygningen utförs på låg höjd över tättbebyggt område…

Continue Reading

Ett värdefullt komplement i diagnostiseringen

Varberg Energi kombinerar idag flygtermografering med övervakning av inbyggda fuktlarm i fjärrvärmekulverten. Michael Slättberg, utvecklingschef på Varberg Energi, valde diagnosticering av fjärrvärmenätet från Termisk som ett led i hanteringen av läckor i nätet. - När jag sökte efter leverantörer var ett viktigt urvalskriterium användningen av ett tvåmotorigt flygplan med två piloter ombord. Då flygningen utförs på låg höjd över tättbebyggt…

Continue Reading

Webbinarium om QOGI från Steve Beynon

I november höll Steve Beynon ett webbinarium kring grundläggande kunskap om OGI (Optical Gas Imaging) samt FLIR QL320. Steve Beynon är Senior Sales Manager för EMEA på Teledyne FLIR för OGI. https://www.termisksystemteknik.se/wp-content/uploads/2022/11/Understanding-Quantitative-Optical-Gas-Imaging-Teledyne-FLIR-Webinar720P.mp4 Vill du veta mer? Vi har lång erfarenhet kring användningen av gaskameror som ett verktyg i förebyggande och avhjälpande underhåll. Kontakta Niklas Robledo på 013-344 14 23 för…

Continue Reading

Kan luftläckor synliggöras?

FLIR Si124 Industrial Acoustic Imaging Camera intervjuade Soichi Yagyu, verkställande direktör för Minalco Co., Ltd., Herr Yamaguchi, huvudansvarig för produktion, och Herr Iwade, verksamhetschefen.FLIR: Varför var ni bekymrade över luftläckage?Herr Yagyu: När jag gjorde regelbundna fabriksbesök oroade jag mig för de väsande ljuden i produktionsanläggningarna. Vi kunde inte identifiera var luftläckorna uppstod, men vi kunde höra att det väste. Vår…

Continue Reading

Gaskamera – ett kraftfullt komplement till sniffers

Gasläckor kan vara ett problem som leder till onödiga risker som kan påverka såväl hälsa som produktion på en anläggning. På Scania använder man sig av sniffers och gaskameror från FLIR för att förebygga och hantera läckage.Att hitta läckor kan vara klurigt. Sniffers är inte helt pålitliga, samtidigt som en gaskamera ibland inte kan detektera saker på djupet. En kombination…

Continue Reading

Små, lätta kameror för automatisering

FLIR A50 och A70 är det rätta valet för användare som vill ha kamerastyrningsfunktioner och bildströmning via Ethernet. Med alternativ för Wi-Fi, en integrerad visuell kamera, komprimerad radiometrisk bildströmning och ONVIF S-kompatibilitet är kamerorna fullpackade för optimering av processkontroll och kvalitetssäkring.FLIRs nya A70 kamera är lätt att installera var som helst i krävande miljöer. Detta tack vare sitt kompakta, lätta,…

Continue Reading

Kraftfullt verktyg för förebyggande underhåll

Att använda värmekameror i förebyggande underhåll kan vara ett nyttigt verktyg för att undvika onödiga och kostsamma driftstopp. Vid Holmen Iggesunds kartongbruk i Iggesund har man sedan länge använt sig av värmekameror vid ronderingar, nu växlar de upp sina insatser på det förebyggande underhållet och IR sensorer är en självklar del i arbetet.Jag har jobbat med värmekameror sedan 2012, säger…

Continue Reading

Ständig jakt på förbättringar

Outokumpu är globalt ledande inom rostfritt stål. Ett trasigt konverterkärl kan innebära produktionsbortfall. På Outokumpu i Avesta jobbar man ständigt för att förbättra produktionsprocessen. Med ett system från Termisk som övervakar konverterkärlet har Outokumpu fått möjlighet att vara steget före och undvika stillestånd.  Outokumpu i Avesta är duktiga på specialstål med låga kolhalter. Konvertern i stålverket är en raffineringsprocess som…

Continue Reading

Ökad hållbarhet i fjärrvärmenätet

En läcka så liten som en millimeter kan i ett fjärrvärmenät orsaka enorma problem då tusentals kubikmeter varmt vatten riskerar att läcka ut med underminering av mark och energislöseri som följd. Stockholm Exergi har under längre tid använt sig av flygtermografisk analys som med hög precision kan hitta potentiella läckor.Stockholm Exergi har totalt 325 mil fjärrvärme- och fjärrkylanät från Sigtuna…

Continue Reading
×